Notulen ALV

Woensdag 18 maart as om 20 uur is de volgende Algemene ledenvergadering. 

AGENDA 

 1. Opening, lief en leed

 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 3. Notulen algemene ledenvergadering van 21 maart 2019  (zie bijlage, alleen als je ingelogd bent als lid)

 4. Verslag kascontrole commissie Gert Jan van Gein en Michiel Werner

 5. Jaarrekening 2019 en begroting 2020. Jaarlijkse indexering.

 6. Voorstel om LED verlichting aan te schaffen

 7. Afscheid van onze penningmeester, voorzitter JC en vertrekkende commissieleden

 Pauze

 8. Verslag van de kantine activiteiten

 9. Verslag van de sponsorcommissie

 10. Verslag van de JC, TC en B&AC

 11. Voorstellen ingediend door de leden

 12.  Rondvraag en sluiting en drankje

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 38 376 3703

Wezepse TC

Heikamp 4
8091 RC Wezep